Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017
image_print