Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023
image_print