Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ,ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΩΝ ΜΠΕΜΠΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021
image_print