Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ. ΗΛΙΕΛΑΙΟ) ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020
image_print