Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 281/8-2-21 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022)

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print