1

Προμήθεια υγρών καυσίμων & ελαιολιπαντικών (πετρέλαιο θέρμανσης) για τη λειτουργία των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ, έτους 2019.