Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού υλικού για τη συντήρηση του νέου δημαρχείου Δράμας.

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print