Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2018
image_print