Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικών μετά των απαραίτητων εργασιών για την επισκευή ανελκυστήρων στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Δράμας, συνολικής δαπάνης 4.984,80 € με το Φ.Π.Α. (4.020,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021
image_print