Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης.Πολυετής δαπάνη , στο τρέχον οικ. έτος δέσμευση ποσού 8.159,20€ και στο έτος 2023 δέσμευση ποσού 22.820,96€

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
image_print