Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ.Δ.