ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΡΩΝ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019
image_print