Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΡΩΝ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019
image_print