Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι”