Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020
image_print