Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 09 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2021
image_print