Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018
image_print