1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ40600