Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια καναλιού διανομής, συνολικής δαπάνης 248,00 € με το Φ.Π.Α. (200,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print