Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια καθισμάτων γραφείου για τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας.

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2022
image_print