Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός υπογείου συστήματος αποκομιδής και διαχωρισμού διαβαθμισμένης συμπίεσης για το Δήμο Δράμας

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015
image_print