1

Προμήθεια και εγκατάσταση Επαγγελματικού Ψυγείου τεμάχια (2) για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας, συνολικής δαπάνης 5.084,00 € με το Φ.Π.Α. (4.100,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».