Τμήμα Προμηθειών

«Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικών μεταγωγέων λόγω έκτακτης βλάβης», συνολικής δαπάνης 24.527,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (19.780,00 € χωρίς ΦΠΑ) όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022
image_print