1

Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων, ποδηλάτων και scooter κυρίως για την εξυπηρέτηση των Α.με. Α.