Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αμαξιδίων, ποδηλάτων και scooter, συνολικής δαπάνης 5.456,00€ με το Φ.Π.Α. (4.400,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό

Παρασκευή, 26 Μάρτιος 2021
image_print