Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στην παιδική χαρά Κ.Αγρού και αναμονής μαθητών στον Κ. Αγρού και αναμονής μαθητών στον Καλό Αγρό.

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2023
image_print