Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων πληροφοριακών συστημάτων, για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015
image_print