Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Καλού Αγρού