Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑ Α΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021
image_print