Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, ονοματοθεσίας – αριθμοδότησης – και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του δήμου Δράμας

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019
image_print