Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στο δημοτικό γήπεδο Ν.Αμισού.Πολυετής υποχρέωση ποσού 36.193,80€ στο έτος 2023.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023
image_print