Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια κυκλοφορητή, συνολικής δαπάνης 806,00€ με το Φ.Π.Α. (650,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021
image_print