Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023
image_print