Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια λιπασμάτων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 2.989,98€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 2.989,98€

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print