Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.Προμήθεια καυστήρα πετρελαίου για το Α.Π.Κ. ‘Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
image_print