Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023
image_print