Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Προμήθεια λογισμικού πολλαπλών χρηστών (10 χρηστών) απομακρυσμένης πρόσβασης για τις ανάγκες του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δράμας.

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
image_print