1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ – ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ GENESIS-SINGULAR