Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μ.Α.Π. -ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΕΚ 2208/8-6-19 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2023
image_print