1

Προμήθεια μασκών για τους μαθητές Πρωτο/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19