ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ