Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 43726(ΦΕΚ 2208/08-06-2019 τ. Β΄)

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020
image_print