Προμήθεια μίας (1) ανθοδέσμης & διακοσίων είκοσι (220) μικρών γλαστρών στα πλαίσια διεξαγωγής εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Τ.Μ.Μ. Δράμας 2020 και συγκεκριμένα για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Δράμα με τίτλο΄΄Γυναίκες μπροστά και πίσω από την κάμερα