Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου δράμας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021
image_print