Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια μηχανισμών νταλ, συνολικής δαπάνης 465,00 € με το Φ.Π.Α. (375,00€ χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό σημείωμα».

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021
image_print