Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση κτηρίων ( κλειδιά, κλειδαριές, πόμολα κτλ) για τις ανάγκες συντήρησης του κτιρίου της Κοινότητας Μοναστηρακίου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022
image_print