Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΚΛΠ.ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2021
image_print