Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια μικροβιοκτόνου σκευάσματος για την απολύμανση οστών, συνολικής δαπάνης 755,57 € με το Φ.Π.Α. 6% (712,80 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021
image_print