Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΟΣΚΙ ΤΟΥ Δ΄Π.Σ.

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016
image_print