1

Προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.